جملات قصار و سخنان آموزنده از بزرگان-بخش دوم

با سلام بخش دوم را تقدیمتان می کنم. شا باشید

.


پسرم می‌پرسد:

چرا باید ریاضی بخوانم؟

دلم می‌خواهد بگویم لازم نیست

بی‌ خواندن هم خواهی دانسـت دو تکه نان

بیش از یک تکه است . . .

(برتولت برشت)وقتی زندگی 100 دلیل برای گریه کردن به تو نشان میده تو 1000 دلیل برای خندیدن به اون نشون بده
چارلی چاپلینهر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.


گاهى خدا درها را میبندد و پنجره ها را قفل میکند؛
زیباست که فکر کنیم شاید بیرون طوفان مى آید و خدا میخواهد از ما محافظت کندوقتى به آفتاب پشت میکنى، چیزى جز سایه خودت نمى بینى


اگه از دست دادن چیزى انقدر برات سخته که از دنیا سیرت میکنه؛
سعى کن که اصلا به دستش نیارىتصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است، اما همیشه به سود ماست.افسوس گذشته و ترس از آینده،
دزدهای دوقلویی هستند که لذت زمان حال را از ما میدزدندبرترین نوع ایمان آن است که بدانى هر جا هستى خدا با توست
حضرت محمد (ص)نبردهای زندگی همیشه به نفع قویترین ها پایان نمی پذیرد
بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور داردبه غیر از خدا، به هر آنچه امید داشته باشی، خدا از همان چیز ناامیدت می کند.یا سخنی داشته باش دلپذیر، یا دلی داشته باش سخن پذیر . . .کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.عاشق خام میگه: چون به تو نیاز دارم دوستت دارم،
عاشق پخته می گه: چون دوستت دارم بهت نیاز دارمحماقتهایی هستند که با یادآوری آنها میخندیم
و این حماقتها دردآورترین خاطرات زندگی ما هستندیه مرد احمق به یه زن میگه ساکت باش
اما یک مرد دانا به یه زن میگه:
نمی دونی وقتی لبهات بسته اند چقدر خوشکل میشیبجای آنکه فکر کنیم که چرا گل ها خوار دارند به آن فکر کنیم که چرا خوارها گل دارندنه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی
سعید نفیسییا چنان نمای که هستی، یا چنان باش که می نمایی

«بایزید بسطامی»خوشبختی از آن کسی است که در پی خوشبختی دیگران باشد. زرتشتاگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست. لقمانمصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست…تو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست،
چون اون فقط وسوسه ات میکنه تا اونی رو که داری از دست بدیبه خودتان قول بدهید، هیچوقت به امید تغییر دادن کسی
با او وارد زندگی مشترک نشوید.لقمان حکیم در توصیه به فرزندش اظهار نمود

فرزندم! دل بسته به رضاى مردم و مدح و ذم آنان مباش؛

زیرا هر قدر انسان در راه تحصیل آن بکوشد،

به هدف نمى رسد و هرگز نمى تواند رضایت همه را به دست آورداولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند،
صداقت است.

شوپنهاور

خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی،
که تنها شوی.

اُرد بزرگ