ویژگی های موجود به شما کنترل کامل بر مشخصات را می دهد

كاربر سفارشي

مشاهده نمايه ها

تبليغ صفحات

نمايش بازديدها

نشان تاييد

تبليغ پست ها


با توجه به راهنماي زير، پلن مورد نظر خود را انتخاب نماييد

Blue Level Bronz Level Silver Level Gold Level
قيمت تومان20000/اشتراك هفتگي تومان70000/اشتراك يك ماهه تومان800000/اشتراك يك ساله تومان1500000/اشتراك دائم
كاربر سفارشي
مشاهده نمايه ها
نمايش بازديدها
نشان تاييد
تبليغ پست ها 5 پست 3 پست 30 پست
تبليغ صفحات
5 صفحات 3 صفحات 30 صفحات
تخفيف 10% تخفيف 20% تخفيف 60% تخفيف

پرداخت توسط تمامي كارت هاي عضو شتاب
پرداخت امن